Przejdź do menu Przejdź do treści

COVID

Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju, a szczególnie w Małopolsce i Krakowie oraz licznymi prośbami studentów dotyczącymi trybu prowadzenia zajęć, a także zwiększającą się liczbą studentów i pracowników Instytutu Biologii przebywających na różnych formach izolacji oraz po konsultacji z Prorektorem ds. Kształcenia prof. Tomaszem Rachwałem, w Instytucie Biologii wprowadza się od 3 listopada do 15 listopada 2020 roku organizację kształcenia wyłącznie w trybie zdalnym.  

Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone wyłącznie w formie kształcenia na odległość, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu Nr R/Z.0201-88/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 października 2020 roku.

Na bieżąco będziemy monitorować sytuację i jeśli ulegnie ona poprawie lub ustabilizowaniu, zajęcia dydaktyczne w Instytucie Biologii od dnia 16 listopada 2020 roku będą odbywać się w trybie hybrydowym.

Informujemy również, że w chwili gdy zmienią się zarządzenia i akty prawne nadrzędne: Rządu, Ministerstwa, Władz Uniwersytetu Pedagogicznego, GIS natychmiast dostosujemy się do sytuacji.

W celu ewentualnych, wyjątkowych zmian w harmonogramie prosimy o kontakt z Panią mgr Edytą Kapustą i Panem dr Tomaszem Łaciakiem. Prosimy aby opiekunowie poszczególnych roczników poinformowali  studentów o wprowadzanych zmianach dotyczących formy kształcenia.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia

Dyrekcja Instytutu Biologii


Drodzy Studenci Instytutu Biologii,

W związku z decyzją Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 15 października 2020r. w sprawie wprowadzenia Poziomu 2 bezpieczeństwa Uniwersytetu Pedagogicznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zakwalifikowaniem miasta Krakowa do czerwonej strefy informujemy, że od soboty 17.10.2020r. wszystkie wykłady odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym. Jednocześnie informujemy, że obecnie trwają prace nad zmianą harmonogramów pod kątem ich dostosowania do obecnej sytuacji. Dlatego prosimy o śledzenie informacji pojawiających się na stronie Instytutu Biologii i przede wszystkim w Wirtualnej Uczelni oraz ewentualny kontakt osobami przygotowującymi harmonogramy – Panem dr Tomaszem Łaciakiem oraz Panią mgr Edytą Kapustą.

Życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia i wiele wytrwałości,

Dyrekcja Instytutu Biologii


Komunikat Prorektora ds. Kształcenia w związku z wprowadzeniem nowych zaleceń zapobiegania COVID-19


Szanowni Państwo,

w roku akademickim 2020/2021 w budynkach Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie będzie obowiązywać poniższa procedura zgłoszeń przypadków COVID-19:

Na teren Uniwersytetu Pedagogicznego mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe bez objawów wskazujących na chorobę górnych dróg oddechowych − dotyczy to wszystkich osób.

W przypadku stwierdzenia w trakcie pobytu w Uczelni objawów wskazujących na zakażenie koronawirusem, obowiązuje procedura COVID ALERT:

Uruchomiony zostaje numer telefoniczny  COVID ALERT 12 662 60 70 −  łączący z portiernią UP, gdzie pełniony jest całodobowy dyżur.

Student:

 1. Dzwoni na COVID ALERT 12 662 60 70 – podaje miejsce, gdzie się znajduje;
 2. Dodatkowo telefonicznie powiadamia Centrum Obsługi Studenta;
 3. Wysyła mailem zgłoszenie na adres zdrowie@up.krakow.pl

Doktorant:

 1. Dzwoni na COVID ALERT 12 662 60 70 – podaje miejsce, gdzie się znajduje;
 2. Dodatkowo telefonicznie powiadamia Biuro Szkoły Doktorskiej;
 3. Wysyła mailem zgłoszenie na adres zdrowie@up.krakow.pl

Numer telefoniczny COVID ALERT i adres zdrowie@up.krakow.pl jest przeznaczony dla wszystkich osób, które są obecne na terenie uczelni, także tych, które nie są pracownikami, czy studentami.

Uzyskane informacje zostają przekazane do Działu Administracyjno-Gospodarczego, który zabezpiecza korytarze i odizolowuje w/w osobę w wyznaczonym w tym celu pomieszczeniu, wykorzystując jak najkrótszą trasę, by zminimalizować ryzyko kontaktu z innymi.

Pomieszczenia izolatek w poszczególnych budynkach:

 1. Podchorążych 2 – pomieszczenie palarni;
 2. Ingardena 4 – pomieszczenie dla rodzica z dzieckiem;
 3. Jęczmienna 9 – sala numer 10;
 4. Karmelicka 41 – sala numer 303;
 5. Studencka 5 – sala numer 103;
 6. Mazowiecka 43 – pomieszczenie socjalne (przy sekretariacie);
 7. Stalowe 17 – sala numer 211 (pokój socjalny).
 • Pracownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, po bezpiecznym doprowadzeniu osoby z objawami chorobowymi do izolatki, kontaktuje się niezwłocznie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie i stosuje się ściśle do wydawanych kolejnych instrukcji i poleceń,
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy przeprowadza rutynowe sprzątanie i dezynfekcję pomieszczeń i obszarów, w których przebywała osoba z objawami COVID-19.

W weekendy i po godz. 15.30 w tygodniu każde podejrzenie zachorowania bezpośrednio lub pośrednio łączące się z Uczelnią, należy zgłosić telefonicznie kontaktując się z pracownikiem pełniącym całodobowy dyżur na portierni Uczelni COVID ALERT 12 662 60 70 i dodatkowo wysłać zgłoszenie na adres mailowy: zdrowie@up.krakow.pl

Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Nr RD/Z.0201-8/2020 Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego w sprawie aktualizacji wytycznych dotyczących organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21.


Szanowni Państwo,

W semestrze zimowym, w roku akademickim 2020/2021, zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Instytucie Biologii będą prowadzone zarówno w formie tradycyjnej (stacjonarnej), jak i zdalnej zgodnie z zarządzeniem Prorektora ds. Kształcenia Uniwersytetu Pedagogicznego.

Przy ustalaniu harmonogramu zajęć planujemy, aby na studiach stacjonarnych jeden lub dwa dni były przeznaczone na nauczanie zdalne pozostałe na stacjonarne, natomiast na studiach niestacjonarnych obligatoryjnie piątek będzie przeznaczony na nauczanie zdalne. Terminarz inauguracji roku akademickiego dla studentów pierwszych roczników jak i rozpoczęcia zajęć dla pozostałych roczników będzie podany w najbliższym czasie, podobnie jak i harmonogram zajęć.

W zależności od sytuacji epidemicznej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zasady organizacji zajęć dydaktycznych mogą ulec zmianie.

Dyrekcja Instytutu Biologii