Przejdź do treści

Karty kursów biologia Ist rocznik 2022/2023 (-2025)

Semestr 1 (22-23)

Histologia zwierząt

Morfologia roślin

Chemia ogólna

Elementy geografii fizycznej

Anatomia i histologia roślin

Higiena i zdrowie człowieka –

Emisja głosu

Ochrona własności intelektualnej –

Wprowadzenie do filozofii

Bioetyka w badaniach przyrodniczych

Historia badań biologicznych

 

Semestr 2 (22-23)

Chemia organiczna –

Systematyka roślin –

Praktikum z botaniki *

Anatomia człowieka –

Systematyka bezkręgowców 1

Specyfika badań biologicznych –

Biofizyka

Język angielski