Przejdź do treści

Karty kursów SUM NS

Rok akademicki 2022/2023 (-2024)

Semestr 1 (22-23)

Regulacja metabolizmu organizmów
Wprowadzenie do socjologii –
Język angielski dla celów akademickich

Biologia laboratoryjna

NTL 1 Mikroskopia fluorescencyjna
NTL 1 Zastosowanie substancji chemicznych w życiu codziennym
NTL 1 Hodowle komórek i tkanek
Anatomia porównawcza zwierząt
Biochemiczne adaptacje organizmów
Monitoring środowiska
Ekologia stosowana
Choroby odkleszczowe
Enzymologia
Endokrynologia

kursy do wyboru

Fotobiologia –
Patofizjologia
Dieta a choroby nowotworowe

Semestr 2 (22-23)

Biologia człowieka –
Produktywność akademicka
Filozofia nauk przyrodniczych *
Seminarium magisterskie –
Pracownia magisterska 1 –

Biologia laboratoryjna

NTL 2 chemia środowiskowa –
Ewolucja molekularna –
Ekosystemy leśne –
Entomologia sądowa
Biologia membran
Neurofizjologia

Semestr 3 (23-24)

Biologia molekularna
Fotografia – podstawy i rola w społeczeństwie
Seminarium magisterskie 2
Pracownia magisterska 2

Biologia laboratoryjna

Nowoczesne techniki laboratoryjne 3
Biologia molekularna
Mikrobiologia laboratoryjna
Mechanizmy odporności
Biologia roślin
Praktyka zawodowa 1

Semestr 4 (23-24)

Ekofizjologia
Biotechnologia

Biologia laboratoryjna

Fizjologia stresu
Choroby genetyczne
Biochemia medyczna
Praktyka zawodowa 2

Rok akademicki 2021/2022 (-2023)

Semestr 1 (21-22)

Regulacja metabolizmu organizmów
Wprowadzenie do socjologii –
Język angielski dla celów akademickich

Biologia laboratoryjna (21-22)

NTL1 Mikroskopia fluorescencyjna

NTL1 Zastosowanie substancji chemicznych w życiu codziennym

NTL1 hodowla komórek i tkanek

Anatomia porównawcza zwierząt
Biochemiczne adaptacje organizmów
Monitoring środowiska
Ekologia stosowana
Choroby odkleszczowe
Enzymologia
Endokrynologia
Hodowle komórek i tkanek

Semestr 2 (21-22)

Biologia człowieka –
Produktywność akademicka
Filozofia nauk przyrodniczych*
Seminarium magisterskie 1 –
Pracownia magisterska 1 –

Biologia laboratoryjna

NTL 2 chemia środowiska –
Ewolucja molekularna
Ekosystemy leśne –
Entomologia sądowa
Biologia membran
Neurofizjologia

Semestr 3 (22-23)

Biologia molekularna 1
Fotografia- podstawy i rola w społeczeństwie
Seminarium magisterskie 2 –
Pracownia magisterska 2 –

Biologia laboratoryjna (22-23)

NTL 3 Analiza toksykologiczna

NTL3 Analiza mikrobiologiczna

NTL3 Wybrane zagadnienia z chemii medycznej

Biologia molekularna 2
Mikrobiologia laboratoryjna
Mechanizmy odporności
Biologia roślin
Biologia roślin

Semestr 4 (22-23)

Ekofizjologia
Biotechnologia

Biologia laboratoryjna (22-23)

Fizjologia stresu
Choroby genetyczne –
Biochemia medyczna
Praktyka zawodowa 2 –