Przejdź do treści

Karty kursów PiBZ rocznik 2021-2022 (-2026)

Semestr I:

Matematyka
Histologia zwierząt
Botanika stosowana
Dobrostan zwierząt
Trening Interpersonalny
Pierwsza pomoc
Ochrona własności intelektualnej
Wprowadzenie do psychologii
Podstawy Przedsiębiorczości
Bioetyka

Semestr II:

Zoologia kręgowców
Ćwiczenia terenowe z zoologii kręgowców
Genetyka ogólna
Podstawy chemii
Psychologia społeczna
Psychologia poznawcza
Edukacja emocjonalna

Semestr III:

Biochemia i biofizyka
Anatomia kręgowców
Mikrobiologia z immunologią
Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia
Psychologia uczenia się
Pierwsza pomoc dla zwierząt
Psychologia komunikacja

Semestr IV:

Fizjologia zwierząt
Statystyka
Technologie informacyjne
Stres i mechanizmy radzenia sobie ze stresem
Wspieranie adopcji zwierząt bezdomnych
Wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych
Zoosemiotyka i komunikacja międzygatunkowa

Semestr V:

Semestr VI:

Semestr VII:

Semestr VIII:

Semestr IX:

Semestr X:

 

Rocznik 2022/2023 (-2027)