Przejdź do treści

Karty kursów PiBZ (s) rocznik 2022-2023 (-2027)

Semestr 1:

Matematyka
Histologia zwierząt
Botanika stosowana
Dobrostan zwierząt
Trening interpersonalny
Pierwsza pomoc
Ochrona własności intelektualnej
Wprowadzenie do psychologii
Podstawy przedsiębiorczości
Bioetyka

Semestr 2:

Zoologia kręgowców
Ćwiczenia terenowe z zoologii kręgowców
Genetyka ogólna
Podstawy chemii
Psychologia społeczna
Psychologia poznawcza
Edukacja emocjonalna

Semestr 3:

Semestr 4:

Semestr 5:

Semestr 6:

Semestr 7:

Semestr 8:

Semestr 9:

Semestr 10: