Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów PiBZw 2021-22 (-2026) ns

Semestr I:

Matematyka_NS_I
Histologia zwierząt_NS_I
Botanika stosowana_NS_I
Dobrostan zwierząt_NS_I
Trening interpersonalny_NS_I
Pierwsza pomoc
Ochrona własności intelektualnej
Wprowadzenie do psychologii
Podstawy przedsiębiorczości
Bioetyka

Semestr II:

Zoologia kręgowców_NS_II
Ćwiczenia terenowe z zoologii kręgowców_NS_II
Genetyka ogólna_NS_II
Podstawy chemii_NS_II
Psychologia społeczna
Psychologia poznawcza_NS_II
Edukacja emocjonalna_NS_II

Semestr III:

Biochemia i biofizyka_NS_III
Anatomia kręgowców
Mikrobiologia z immunologią
Psychologia rozwoju człowieka w biegu życia
Psychologia uczenia_NS_III
Pierwsza pomoc dla zwierząt
Psychologia komunikacji_NS_III

Semestr IV:

Fizjologia zwierząt_NS_IV
Statystyka_NS_IV
Technologie informacyjne_NS_IV
Stres i mechanizmy radzenia sobie ze stresem 2022-23
Wspieranie adopcji zwierząt bezdomnych_NS_IV
Wsparcie psychologiczne w sytuacjach trudnych_NS_IV
Zoosemiotyka i komunikacja międzygatunkowa_NS_IV

Semestr V:

Semestr VI:

Semestr VII:

Semestr VIII:

Semestr IX:

Semestr X: