Przejdź do treści

Karty kursów rok akademicki 2020/2021

Semestr I

Matematyka

Podstawy fizyki

Chemia ogólna i nieorganiczna

Wprowadzenie do statystyki

Bioróżnorodność I

Podstawy oprogramowania

Wstęp do programowania

Rachunek prawdopodobieństwa

Podstawy przedsiębiorczości

Ochrona własności intelektualnej

Wprowadzenie do filozofii

 

Semestr II

Programy do analizy danych biologicznych

Chemia organiczna

Funkcje matematyczne

Podstawy ewolucjonizmu

Programowanie obiektowe

Bioróżnorodność II

Wprowadzenie do bioinformatyki

Algorytmy i struktury danych

Produktywność akademicka

Podstawy genetyki

 

Semestr III

Biologia komórki

Statystyczna analiza danych

Specjalizowane języki programowania

Biologiczne układy modelowe

Genetyka populacji

Biologia molekularna

Biochemia

Modele matematyczne nauk przyrodniczych

 

Semestr IV

Bazy danych

Podstawy biotechnologii

Fizjologia i regulacja metabolizmu

Podstawy mikrobiologii z immunologią

Ewolucja molekularna

Bioinformatyka sekwencji biologicznych

Grafika komputerowa i wizualizacja danych

Pracownia specjalizacyjna

 

Semestr V

Metodyka badań naukowych

Projektowanie stron internetowych

Grafika inżynierska

Genomika

Analiza instrumentalna

Bioinformatyka strukturalna

Modelowanie procesów biologicznych

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

 

Semestr VI

Bioinformatyka genomów

Techniki prezentacji danych

Sieci komputerowe

Bioregulacja

 

Kursy do wyboru

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

Matematyka dyskretna

Narzędzia informatyczne w zarządzaniu środowiskiem

Alternatywne źródła energii

Molekularne podstawy enzymologii

Bioinformatyka RNA

Ekotoksykologia

 

Semestr VII

Komunikacja i zarządzanie projektami

Analiza danych wysokoprzepustowych

Analiza filogenetyczna

 

Kursy do wyboru

Seminarium dyplomowe

Pracownia dyplomowa

Wdrażanie i integracja systemów komputerowych

Nowe narzędzia bioinformatyczne

Analiza danych wielkoskalowych

Elementy analizy i algebry wyższej

Administracja i integracja systemów operacyjnych

Toksykologia