Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów

Rok akademicki 2019/2020

Semestr I

Metodyka badań naukowych

Profilaktyka chorób pasożytniczych

Biomedyczne podstawy rozwoju

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Anatomia i fizjologia układu ruchu

Choroby genetyczne człowieka

Podstawy endokrynologii

Toksykologia

Zarządzanie i marketing

Bioetyka

Podstawy chemii

 

Semestr II

Analiza danych w odnowie biologicznej

Wpływ wybranych grup związków chemicznych na zdrowie

Podstawy mikrobiologii i immunologii

Fizjologiczne parametry zdrowia i choroby

Fizjologia wysiłku

Promocja zdrowia

Układy koloidalne w życiu codziennym

Ziołolecznictwo

 

Semestr III

Preparaty biologiczne w terapii i zapobieganiu chorób

Organizacja i zarządzanie ośrodkami SPA & Wellness

Masaż relaksacyjny i klasyczny

Techniki relaksacyjne

Psychologia w odnowie biologicznej

Biologia skóry

Umiejętności interpersonalne w obsłudze klienta

Kultura fizyczna

 

Semestr IV

Fotomedycyna

Dietetyka i suplementacja w sporcie

Masaż sportowy

Fizykoterapia w odnowie biologicznej

Neurofizjologia

Kultura fizyczna

 

Rok akademicki 2018/2019

Semestr I

Metodyka badań naukowych

Profilaktyka chorób pasożytniczych

Biomedyczne podstawy rozwoju

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Anatomia i fizjologia układu ruchu

Choroby genetyczne człowieka

Podstawy endokrynologii

Toksykologia

Zarządzanie i marketing

Bioetyka

Podstawy chemii

 

Semestr II

Analiza danych w odnowie biologicznej

Wpływ wybranych grup związków chemicznych na zdrowie

Podstawy mikrobiologii i immunologii

Fizjologiczne parametry zdrowia i choroby

Fizjologia wysiłku

Promocja zdrowia

Układy koloidalne w życiu codziennym

Ziołolecznictwo

 

Semestr III

Preparaty biologiczne w terapii i zapobieganiu chorób

Organizacja i zarządzanie ośrodkami SPA & Wellness

Dietetyka i suplementacja w sporcie

Techniki relaksacyjne

Psychologia w odnowie biologiczne

Biologia skóry

Umiejętności interpersonalne w obsłudze klienta

 

Semestr IV

Fotomedycyna

Masaż relaksacyjny i klasyczny

Masaż sportowy

Fizykoterapia w odnowie biologicznej

Neurofizjologia

Kultura fizyczna

 

Rok akademicki 2017/2018

Semestr I

Metodologia nauk przyrodniczych

Parazytologia

Biomedyczne podstawy rozwoju

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Fizjologia układu ruchu

Choroby genetyczne człowieka

Podstawy endokrynologii

Rośliny lecznicze

Zarządzanie i marketing

Podstawy zdrowego żywienia

 

Semestr II

Wybrane metody analizy statystycznej

Wpływ wybranych grup związków chemicznych na zdrowie

Podstawy mikrobiologii i immunologii

Zdrowie a choroba

Fizjologia wysiłku

Bioetyka

Układy koloidalne w życiu codziennym

Umiejętności interpersonalne w obsłudze klienta

 

Semestr III

Preparaty biologiczne w terapii i zapobieganiu chorób

Organizacja i zarządzanie ośrodkami SPA-WELLNESS

Toksykologia żywności

Techniki relaksacyjne

Artterapia i metody pracy z ciałem

Odnowa biologiczna a medycyna estetyczna

Promocja zdrowia

Holistyczne zabiegi SPA&Wellnes

Dietetyka i suplementacja w sporcie

 

Semestr IV

Psychologia  w odnowie biologicznej

Masaż relaksacyjny i klasyczny

Masaż sportowy

Fizykoterapia w odnowie biologicznej

Neurofizjologia

Kultura fizyczna

Fotomedycyna