Przejdź do menu Przejdź do treści

Ogłoszenia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Zebranie Pracowników Instytutu Biologii, które odbędzie się 22.01.2020 roku o godz. 10:00 w sali 110N. Po zebraniu odbędzie się posiedzenie Rady Instytutu.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszam na Zebranie Pracowników Instytutu Biologii, które odbędzie się 27.11.2019 roku o godz. 10:00 w sali 110N. Po zebraniu odbędzie się posiedzenie Rady Instytutu.

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Zebranie Pracowników Instytutu Biologii, które odbędzie się 23.10.2019 roku o godz. 10:00 w sali 110N. Po zebraniu odbędzie się posiedzenie Rady Instytutu.

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Zebranie Pracowników Instytutu Biologii, które odbędzie się 17.09.2019 roku o godz. 10:00 w sali 110N. Po zebraniu odbędzie się posiedzenie Rady Instytutu.

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na Zebranie Pracowników Instytutu Biologii w środę 19.06.2019r., o godz. 9.30 w sali 110N. Po zebraniu odbędzie się spotkanie członków Rady Instytutu.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że dnia 10.04.2019r. o godz. 10:00 w sali 110N odbędzie się Zebranie Pracowników Instytutu Biologii. Referat naukowy pt. „Wpływ kapłonowania kogutów na strukturę, metabolizm i wytrzymałość kości piszczelowo- stępowej” wygłosi mgr inż. Joanna Wojciechowska-Puchałka z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Po Zebraniu odbędzie się posiedzenie Rady Instytutu.

Szanowni Państwo,

zapraszamy na Zebranie Pracowników Instytutu Biologii w dniu 20 marca 2019 roku (środa), o godz. 9.00, do sali 110N.

Plan zebrania:

Wygłoszenie referatów przez:

  1. mgr Anna Kocoń  „Rola kleszczy (Acari: Ixodida) atakujących psy i koty domowe na terenie południowej Polski jako wektora i rezerwuaru wybranych patogenów chorób odkleszczowych”
  2. mgr Łukasz Kołodziejczyk „Wpływ benzo[a]pirenu i aflatoksyny B1 na zmiany morfologiczne i metaboliczne w układzie krwionośnym zarodków kurzych (Gallus gallus domesticus L.)”
  3. Sprawy bieżące

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zapraszamy na Zebranie Pracowników Instytutu Biologii dnia 30.01.2019 roku o godz. 9:00 w sali 110N.
Na zebraniu referat pt. „Metaloproteinazy w jajniku ptaków” wygłosi Pani mgr Dominika Wolak. Po Zebraniu odbędzie się posiedzenie Rady Instytutu.

 

Szanowni Państwo,

Dnia 28. XI. 2018r. o godz 9:00 w sali 110N odbędzie się zebranie Pracowników Instytutu Biologii.

Plan zebrania:
1. Spotkanie  z pracownikami Biura ds Osób Niepełnosprawnych
2. Referat naukowy Pana dr Andrzeja Górza – „Coś nowego w świecie owadów i grzybów”
3. Sprawy bieżące

 

Szanowni Państwo, decyzją JM Rektora informujemy, że 2 listopada 2018 roku jest dniem wolnym dla pracowników Uczelni.

Szanowni Państwo,

24.10.2018 r. o godz 9:00 w sali 110N odbędzie się Zebranie Pracowników Instytutu Biologii, posiedzenie Rady Instytutu, a następnie spotkanie Dyrekcji z Kierownikami Zakładów w pok. 228N.

 

Szanowni Państwo

Dnia 25 września (wyjątkowo we wtorek) o godz 9:00 w sali 110N odbędzie się Zebranie Pracowników Instytutu Biologii. Na zebraniu zostaną wygłoszone 2 referaty:

mgr Barbara Dyba „Strukturalno-funkcjonalne modyfikacje membrany komórek pszenicy w układach naturalnych i modelowych w warunkach stresu oksydacyjnego wywoływanego działaniem mykotoksyny (zearalenonu)”

mgr Kinga Kowalik „Oddziaływanie polichlorowanych bifenyli i ich hydroksylowych metabolitów na syntezę i metabolizm jodotyronin w tarczycy i wątrobie kury (Gallus gallus domesticus)”

Po Zebraniu odbędzie się posiedzenie Rady Instytutu:

Plan Rady:
– Zaopiniowanie Raportu Samooceny na kierunku Ochrona środowiska
– Powołanie Zespołu do opracowania Planu i Programu studiów na kierunku Chemia
– Zaopiniowanie tematów prac doktorskich mgr Barbary Dyby oraz mgr Kingi Kowalik

 

Szanowni Państwo,

w związku z uruchamianym w dniu 1 sierpnia 2018 r. elektronicznym systemem zleceń wewnętrznych (zwanym systemem Z123) zapraszam na szkolenie z obsługi systemu, które odbędzie się w dniu 16 lipca 2018 r. Zostanie ono powtórzone 23 lipca 2018 r.

Obydwa zebrania odbędą się w sali W. Danka w godzinach 10-11. Szkolenia poprowadzi Centrum Obsługi Informatycznej.

Szkolenia przeznaczone są dla wszystkich pracowników, którzy wypełniają zlecenia wewnętrzne przy użyciu druków Z1, Z2 oraz Z3.

Obejmują one proces wypełniania formularza elektronicznego oraz sposób weryfikacji statusu zlecenia.

Jednocześnie przypominam, że od pierwszego sierpnia system Z123 będzie jedynym obowiązującym sposobem obsługi zleceń wewnętrznych, a papierowe druki Z1, Z2 oraz Z3 nie będą respektowane.

System Z123 dostępny jest pod adresem:

https://intranet.up.krakow.pl/obieg/Zamowienia

Instrukcja obsługi dostępna jest pod adresem:

https://intranet.up.krakow.pl/obieg/Zamowienia/SitePages/Instrukcja.aspx

Z wyrazami szacunku

Robert Stawarz

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy Pracowników, Doktorantów oraz Studentów na Seminarium Naukowe, które odbędzie się 27.06.2018 r o godz 9:00 w sali 110N.

 

Na Seminarium zostaną wygłoszone referaty:

Pan mgr Jakub Oliwa „Ontogeneza oraz odpowiedź liści sporotrofofilowych i okrywowych Platycerium bifurcatum na stres świetlny i ozonowy”

Pan mgr inż. Mateusz Dyda „Lokalizacja rejonów QTL związanych z odpornością/tolerancją pszenżyta (xTriticosecale Wittm.) na porażenie mączniakiem prawdziwym (Blumeria graminis)”

 

Po Seminarium odbędzie się Zebranie Pracowników Instytutu Biologii, a następnie Rada Instytutu wg planu:

  1. Informacja o decyzji o ustąpieniu ze stanowiska kierownika Zakładu i zaopiniowanie powołania nowego kierownika.
  2. Zaopiniowanie podania Pani dr hab. Małgorzaty Nodzyńskiej o zmianę stanowiska zatrudnienia.
  3. Zaopiniowanie planów i programów studiów kierunków: Bioinformatyka, Ochrona środowiska, Odnowa biologiczna w roku akademickim 2018/ 2019.