Przejdź do menu Przejdź do treści

Plany studiów

Nauczanie biologii w szkole podstawowej

Studia podyplomowe

 

Rok akademicki 2020/2021

 

Semestr I

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Zoologia 10 30 40 E 3
Botanika i mykologia 15 35 50 E 4
Organizacja i chemizm organizmów żywych 10 15 25 2
Biologia komórki 6 14 20 2
Dydaktyka biologii 15 15 30 60 4
Emisja głosu 10 10 1

 
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyka, E-l – E-learning, E – egzamin
 

Semestr II

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Fizjologia zwierząt 10 20 30 E 3
Fizjologia roślin 10 20 30 E 3
Anatomia i biologia człowieka 8 12 20 2
Mikrobiologia 8 12 20 2
Podstawy genetyki 10 20 30 3
Kultura języka 10 10 1

 
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyka, E-l – E-learning, E – egzamin
 

Semestr III

Nazwa kursu W A K L S P E-l Razem Forma
zaliczenia
ECTS
Dydaktyka zajęć terenowych (ekologia, zoologia, botanika) 30 30 3
Ochrona przyrody i środowiska 10 10 20 2
Podstawy ewolucji 10 10 1
Podstawy ekologii 10 10 20 2
Komunikacja interpersonalna i radzenie sobie ze stresem w pracy nauczyciela 5 5 1
Praktyki pedagogiczne w szkole podstawowej 60 60 4

 
W – wykład, A – audytorium, K – konwersatorium, S – seminarium, P – praktyka, E-l – E-learning, E – egzamin
 
Plan studiów podyplomowych Nauczanie biologii w szkole podstawowej