Przejdź do menu Przejdź do treści

Psychologia i biologia zwierząt

jednolite studia magisterskie

„Psychologia i biologia zwierząt (studia stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie) to przyszłościowy kierunek, między innymi ze względu na swą interdyscyplinarność. W jego utworzenie zaangażowanych jest kilka jednostek z naszej uczelni: prócz Instytutu Psychologii również Instytut Biologii i Instytut Filozofii” – wymienia dr Rafał Abramciów, Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego. „Studia te mają dawać przede wszystkim praktyczną wiedzę” – dodaje.

Na studentów psychologii i biologii zwierząt czekają zróżnicowane i ciekawe zajęcia praktyczne. Organizatorzy studiów przewidują między innymi praktyki w ogrodach zoologicznych, w stadninach, schroniskach dla zwierząt, ośrodkach animaloterapii, a także w lecznicach dla zwierząt (podstawy weterynarii są przewidziane w programie studiów).

Po ich ukończeniu absolwenci posiadać będą wiedzę, umiejętności i kompetencje konieczne w obszarze interakcji człowieka ze zwierzętami. Obszary te dotyczą pracy ze zwierzętami i ich opiekunami, świadczenia usług jako behawiorysta w zakresie diagnozy, szkolenia i rozwiązywania problemów zwierząt, a także działań interwencyjnych (wizytacje, inspekcje, ekspertyzy). Zdobędą umiejętności w zakresie diagnozy i rozwiązywania problemów behawioralnych oraz szkolenia zwierząt. Posiądą wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień dotyczących psychologii i biologii zwierząt, opartych na podstawach nauk społecznych (psychologia), ścisłych i przyrodniczych (biologia) oraz rolniczych (zootechnika, weterynaria). Będą dysponować pogłębioną wiedzą z zakresu zachowania zwierząt (jego przyczyn oraz sposobów modyfikowania) oraz biologii zwierząt (anatomii, fizjologii), a w szczególności zwierząt towarzyszących oraz gospodarskich/hodowlanych.

Ukończenie studiów na kierunku psychologia i biologia zwierząt daje możliwość podjęcia pracy w ogrodach zoologicznych, schroniskach, fermach, zwierzętarniach, hotelach dla zwierząt, w jednostkach prowadzących terapię z udziałem zwierząt, w placówkach zajmujących się ochroną przyrody, jak również w organach nadzoru wszelkiego rodzaju działalności zajmującej się zwierzętami. Wśród zawodów dostępnych dla absolwentów warto wymienić behawiorystę, przewodnika psa tropiącego/poszukującego różnego rodzaju substancji, tresera zwierząt, pracownika wystaw dla zwierząt czy salonów pielęgnacji zwierząt. Wiedzę zdobytą podczas studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym w swej pracy mogą również wykorzystywać dogwalkerzy, pracownicy stadnin koni czy ośrodków rehabilitacji zwierząt.

Kierunek będzie prowadzony we współpracy z Instytutem Zootechniki – Państwowym Instytutem Badawczym w Krakowie.

Rekrutacja

Szczegółowe kryterium przyjęć oraz harmonogram rekrutacji znajduje się na stronach systemu rekrutacyjnego UP:

https://rekrutacja.up.krakow.pl

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

dr hab. Gabriela Gołębiowska-Paluch, prof. UP, e-mail: gabriela.golebiowska-paluch@up.krakow.pl

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

dr Marzena Albrycht, e-mail: marzena.albrycht@up.krakow.pl