Przejdź do menu Przejdź do treści

Karty kursów biologia I st. rocznik 2021/2022 (-2024)

Semestr 1 (21/22)

Histologia zwierząt
Morfologia roślin
Chemia ogólna
Elementy geografii fizycznej
Anatomia i histologia roślin
Higiena i zdrowie człowieka
Emisja głosu
Ochrona własności intelektualnej –
Wprowadzenie do filozofii
Bioetyka w badaniach przyrodniczych
Historia badań biologicznych

Semestr 2 (21/22)

Chemia organiczna
Systematyka roślin
Praktikum z botaniki
Anatomia człowieka-karta kursu
Systematyka bezkręgowców 1
Specyfika badań biologicznych
Biofizyka

 

Semestr 3 (22/23)

Systematyka bezkręgowców 2
Biochemia
Mykologia
Biologia komórki
Fizjologia roślin
Statystyka dla biologów
Kultura fizyczna 1

Język angielski 3

Biologia nauczycielska / Biologia nauczycielska z chemią:

Wprowadzenie do psychologii
Wprowadzenie do pedagogiki
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Nowe media w edukacji przyrodniczej
Przyroda w edukacji

Semestr 4 (22/23)

Systematyka strunowców
Ekologia ogólna
Fizjologia zwierząt 1
Fitosocjologia
Kultura fizyczna 2

Biologia nauczycielska / Biologia nauczycielska z chemią:

Podstawy psychologii rozwojowej dla nauczycieli
Podstawy psychologii klinicznej dla nauczycieli
Nauczyciel w systemie oświaty – organizacja pracy szkoły z elementami prawa oświatowego
Dydaktyka ogólna
Dydaktyka biologii 1

Semestr 5 (2023/2024)

Mikrobiologia z immunologią
Fizjologia zwierząt 2
Parazytologia
Genetyka 1
Ochrona środowiska
Przyroda obszarów zurbanizowanych

Biologia nauczycielska:

Dydaktyka biologii 2
Diagnoza edukacyjna
Kultura języka
Metodologia nauk przyrodniczych
Eksperyment biologiczny w praktyce szkolnej
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Specjalność: Biologia nauczycielska z chemią

Dydaktyka biologii 2
Diagnoza edukacyjna
Kultura języka
Chemia nieorganiczna
Chemia analityczna
Praktyka psychologiczno-pedagogiczna

Semestr 6 (2023/2024)

Genetyka 2
Ewolucja organizmów
Ochrona przyrody
Ekologia roślin

Biologia nauczycielska:

Dydaktyka biologii 3
Podstawy edukacji zdrowotnej
Nauczanie biologii w terenie
Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej

Biologia nauczycielska z chemią

Dydaktyka biologii 3
Chemia związków aromatycznych i heterocyklicznych
Praktyka pedagogiczna z biologii w szkole podstawowej